หมวดหมู่
Listening Diary

มาร์ก เดวิด แชปแมน โดนปฏิเสธทัณฑ์บนเป็นครั้งที่ 10

ผู้พิจารณาเห็นว่าไม่อาจปล่อยตัวเขาได้เพราะ “จะไม่เข้ากับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสังคมและเพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับอาชญากรรมร้ายแรงที่บ่อนทำลายความเคารพกฎหมาย”

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมน โดนปฏิเสธทัณฑ์บนเป็นครั้งที่ 9

มาร์ก เดวิด แชปแมน ผู้ลั่นไกสังหารจอห์น เลนนอน ยื่นขอทั […]

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมน ขอทัณฑ์บนครั้งที่ 8

อีกสองปี มาร์คจะได้รับโอกาสพิจารณาทัณฑ์บนอีกครั้ง

หมวดหมู่
For Your Information

คำให้การของมาร์ค เดวิด แชปแมน ขอทัณฑ์บนครั้งที่ 7

“ชื่อเสียงมันไร้สาระ หาคุณค่าอะไรไม่ได้เลย” และ “มันเป็นการกระทำที่เห็นแต่ตัวและผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง ผมเสียใจต่ออาชญากรรมที่ผมทำไว้”

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมนยืนขอพิจารณาทัณฑ์บนครั้งที่ 7

เมื่อครบ 20 ปี เขาก็ทำเรื่องเสนอขอพิจารณาทัณฑ์บน เพื่อจะปล่อยตัว แต่ไม่สำเร็จ การพิจารณามีทุก 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมน โดนปฏิเสธทัณฑ์บนเป็นครั้งที่ 6

คณะกรรมการทัณฑ์บน พิจารณาคำขอทัณฑ์บนครั้งที่ 6 ของมาร์ก […]

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมน โดนปฏิเสธทัณฑ์บนเป็นครั้งที่ 5

คณะกรรมการทัณฑ์บน พิจารณาคำขอทัณฑ์บนครั้งที่ 5 ของมาร์ก […]

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมน โดนปฏิเสธทัณฑ์บนเป็นครั้งที่ 4

คณะกรรมการทัณฑ์บน พิจารณาคำขอทัณฑ์บนครั้งที่ 4 ของมาร์ก […]

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมน โดนปฏิเสธทัณฑ์บนเป็นครั้งที่ 3

คณะกรรมการทัณฑ์บน พิจารณาคำขอทัณฑ์บนครั้งที่ 3 ของมาร์ก […]

หมวดหมู่
For Your Information

มาร์ก เดวิด แชปแมน โดนปฏิเสธทัณฑ์บนเป็นครั้งที่ 2

คณะกรรมการทัณฑ์บน พิจารณาคำขอทัณฑ์บนครั้งที่ 2 ของมาร์ก […]