Jethro Tull: Living with the Past

สำหรับแฟนเพลงเจโธรทูลล์แล้วนับว่าเป็นงานคุ้มค่าชุดหนึ่ง ทั้งเพลงที่นำมาเล่นและการแสดงของพวกเขาอยู่ในระดับดี รวมถึงการนำเพลงมาเรียบเรียงให้มีชีวิตชีวา