LOUDNESS: Rise to Glory

ในสายตาคนที่ชอบลาวด์เนสจากทศวรรษ 1980 การเปลี่ยนแปลง (หรือพัฒนา) ของลาวด์เนสตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ทำให้ดนตรีของพวกเขาติดหูยากกว่าเดิม โดยเฉพาะการรับอิทธิพลของดนตรียุค 1990 (เช่นแพนทีรา) เข้ามาผสมยิ่งทำให้แฟนเพลงที่ชอบดนตรีเฮฟวีเมทัลยุค 1980 ละทิ้งพวกเขาไปมากพอสมควรRead More »

Advertisements

Loudness

นี่คือวงดนตรีเพียงหนึ่งเดียวแห่งญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับในอเมริกาอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงทศวรรษ 80

ลาวด์เนสส วงดนตรีเฮฟวีเมทัลรุ่นบุกเบิกแห่งดินแดนอาทิตย์อุทัย…Read More »