Megadeth

สำหรับแผ่นนี้ เป็นเรื่องของเมกาเดธ ว่ากันตั้งแต่เดฟ มัสเทนเริ่มเล่นดนตรีจนมาถึงเข้าร่วมงานกับเมทัลลิกาและออกมาตั้งวงเมกาเดธของตัวเอง ผ่านอุปสรรคมากมายทั้งกว่าจะประสบความสำเร็จ และก็ต้องเจอกับสภาวะชะลอตัวทางชื่อเสียงอีกต่างหาก