ข้ามไปยังเนื้อหา

Posts tagged ‘Mike Starr’

R.I.P.: Mike Starr

ไมค์ สตารร์ อดีตมือเบสวง อลิสอินเชนส์ ได้เสียชีวิตแล้ว ยังไม่มีการยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิต  แต่คาดว่าเป็นเพราะยาเสพติด

4 เมษายน ค.ศ. 1966 – 8 มีนาคม ค.ศ. 2011 สิริรวมอายุ 44 ปี