หมวดหมู่
Glamorous Days Listening Diary

Destrose: Debut Album

ภาพลักษณ์ของวงเดสโทรสอาจจะทำให้สับสนกับดนตรีภายในเล็กน้ […]