หมวดหมู่
Obituary

R.I.P. Neil Peart

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ทางครอบครัวถึงได้เปิดเผยข่าวการจากไปของนีล เพิร์ต ว่าเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2020