Pink Floyd Live 8 Reunion

Pink Floyd Live 8 Reunion เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ในงานคอนเสิร์ตการกุศล Live 8