หมวดหมู่
Listening Diary

Norther: Mirror of Madness

จะให้เรียกว่าเป็นวงเดธก็ไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าใดนัก เป็นเมโลดิกเดธเมทัลที่เน้นเมโลดิกมากๆ และทำออกมาได้ถึงน้ำถึงเนื้อในสิ่งที่พวกเขาต้องการนำเสนอเสียด้วย