The Beatles in Hamburg

The Beatles in Hamburg – ช่วงเวลาที่สี่เต่าทองบรรเลงดนตรีในฮัมบวร์ค ก่อนหน้าพวกเขาจะได้เซ็นสัญญาและโด่งดังเป็นตำนานต่อมา

Exit mobile version