ตอนนั้นคิดว่าจะทำเป็นแฟนซีนไม่กี่หน้า คิดว่าจะทำขนาด ๘ หน้ายก จำนวน ๔๘ หน้าก็คงพอ น่าจะทำเสร็จก่อนวันที่กันส์แอนด์โรเซสแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทย

การเปลี่ยนมาอยู่ในจุดที่ฟังเพราะอยากฟังและสนใจจะหามาฟังจริง ๆ และมีเวลาที่จะฟังหลายรอบมากขึ้นน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดแล้ว

หนึ่งปีมี 52 สัปดาห์
สมมติว่าฟังเพลงใหม่ๆ ใช้เวลาสัปดาห์และ 1 แผ่น หนึ่งปีควรจะได้ฟังอัลบั้มใหม่ๆ ประมาณ 52 ชุด
แต่จริงๆ มันไม่ถึงแฮะ

ช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากสำหรับการเลือกซื้อเทปมาฟัง ยิ่งเขียนยิ่งนึกถึงช่วงเวลางดงามเช่นนั้น แม้จะรู้ว่าไม่ถูกต้องก็ตาม