The Beatles

.เซอร์ พอล แม็กคาร์ตนีย์เคยบอกว่าไบรอัน เอ็ปสไตน์ (อดีต) ผู้จัดการวงเดอะบีตเทิลส์เป็นเดอะบีตเทิลส์คนที่ 5 นี่นา…มาคราวนี้บอกว่าจอร์จ มาร์ตินเป็นบีตเทิลส์คนที่ 5

สรุปแล้วบีตเทิลส์คนที่ 5 มีกี่คน (โว้ย)

The Beatles

ตามกฎหมายของกลุ่มสหภาพยุโรปได้กำหนดลิขสิทธ์บทเพลงไว้ที่ ๕๐ ปีทำให้เพลง “Love Me Do” และ “P.S. I Love You” เพลงหน้าบีของซิงเกิลนี้ ตกเป็นสมบัติสาธารณะตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๐๑๓ (แต่ปัจจุบันได้ต่ออายุเป็น ๗๐ ปี) ส่วนในอเมริกากฎหมายคุ้มครองถึง ๙๕ ปี