หมวดหมู่
Obituary

R.I.P.: Rana Ross

Rana Ross มือเบสวง Phantom Blue ช่วงปี 1994 – 1996 เสีย […]