ฟิล รัดด์โดนจับกุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 ที่เมืองทอรังกา ประเทศนิวซีแลนด์ที่เขาพักอาศัยมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1982 (และเมื่อปีค.ศ. 2011 เขาดำเนินกิจการร้านอาหารในชื่อ ฟิล”ส์ เพลส