หมวดหมู่
Obituary

R.I.P.: Phil Taylor

คาดว่าเขาเสียชีวิตเนื่องจากภาวะตับล้มเหลวไม่ทำงาน