ตามกฎหมายลิขสิทธิ์สหรัฐ 2005 คนที่เผยแพร่ไฟล์ก่อนที่จำหน่ายจริง มีโทษสูงสุด 3 ปี ปรับ 250,000 เหรียญสหรัฐ

ช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากสำหรับการเลือกซื้อเทปมาฟัง ยิ่งเขียนยิ่งนึกถึงช่วงเวลางดงามเช่นนั้น แม้จะรู้ว่าไม่ถูกต้องก็ตาม