หมวดหมู่
Obituary

R.I.P. Reed Mullin

วง COC ยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการจากไปของมือกลองผู้ร่วมก่อตั้งวง เมื่อตอนค่ำวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2020 (ตามเวลาท้องถิ่น)

หมวดหมู่
Listening Diary

COC: America’s Volume Dealer

ถ้าจะเขียนสั้น ๆ ว่างานนี้ยอดเยี่ยม แล้วจบในบรรทัดเดียวนี่จะพอไหม?