หมวดหมู่
Loveless Cafe

5 Feminism Songs

บทเพลงเชิดชูสิทธิสตรี

หมวดหมู่
Loveless Cafe

The HERtory of Riot Grrrl

ทุกวันนี้ วงหลักที่เคยเป็นแกนนำไรอัตเกิร์ลได้แยกย้ายไปคนละทาง แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอแนวคิดของตัวเอง ผ่านเครือข่ายที่มีการติดต่อถึงกันทั่วโลก วงใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังก็มีความแตกต่างไปจากเดิม (แต่ก็ยังสตรีนิยมเหมือนเดิม)

หมวดหมู่
Loveless Cafe

Slut: The Feminism

สลัตที่เธอเขียนไม่ได้มีความหมายว่า “ฉันคือโสเภณี” แต่มีความหมายว่า “ขอเปลี่ยนแปลงถ้อยคำดูหมิ่นที่พวกคุณใช้เพื่อหยุดการแสดงออกทางเพศของฉัน”