Deep Purple: Smoke on the Water

นี่คือเรื่องราวของเพลง “สโมกออนเดอะวอเตอร์” จากดีพเพอเพิล

โฆษณา

Blackmore’s Night: Dancer and the Moon

แดนเซอร์แอนด์เดอะมูน ไม่ใช่ฮาร์ดร็อกแน่นอน แต่มันมีความเชื่อมโยงกับร็อกที่ตัดไม่ขาด

Deep Purple: Concerto For Group and Orchestra

งานนี้แทบจะเป็นงานเดี่ยวของจอน ลอร์ด เพียงแต่มีวงดีพเพอเพิลเป็นคนถ่ายทอดบทเพลงของเขาเท่านั้นเอง

Rainbow’s Down to Earth: จุดเปลี่ยนของRainbow

วงเรนโบว์ในยุคแรกเป็นคลาสสิกร็อกที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “พ่อมดและอัศวัน” (ซึ่งติดตัวดีโอ้ไปตลอดจนถึงวันที่เขาเสียชีวิต) ถึงแม้ว่าจะได้รับเสียงวิจารณ์ในทางบวกแต่ในแง่ยอดจำหน่ายที่เป็นตัวเงินแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังไว้

Deep Purple: Highway Star

บางทีคนเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจจากรอบๆข้างที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวัน เพียงแต่ว่าจะจับมันออกมาเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์มันให้ออกมาในแบบตัวเองได้หรือไม่?