หมวดหมู่
Listening Diary

Robert Cray: Twenty

เพลง slow blues อย่าง “Fadin’ Away” มันทำได้ถึงอารมณ์มากๆ หรือการแทรกrhythm ของ reggae จางๆ ใน “Poor Jounny” ก็เข้าท่าไม่เลว