หมวดหมู่
Listening Diary

The Grateful Dead: American Beauty

ความหลากหลายเปิดกว้างในช่วงนั้น ทำให้ทิศทางดนตรีของเดอะเดดมีสำเนียงหลากหลาย คือทั้งร็อกแอนด์โรล โฟล์ก บลูกราส โดยที่ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองคือดนตรีคันทรี