หมวดหมู่
Artist and Band Profiles

Bee Gees

เมื่อโรบินเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2012 บีจีส์ก็คงจะปิดฉากตำนานของวงเอาไว้ ณ เวลานั้น