Fake Deep Purple in 1980

เมื่อร็อด อีแวนส์ นักร้องนำคนแรกของดีพเพอเพิล ผู้ลาจากวงการดนตรีต้องการหวนคืนสู่วิถีร็อกสตาร์ในปีค.ศ. 1980 ในนามดีพเพอเพิล แต่ส่งผลให้เขาหมดอนาคตในวงการดนตรีไปนับจากนั้น

โฆษณา