Scorpions: Comeblack

เพลงของ Scorpions ที่เอามาทำใหม่มีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ถึงจะไม่ได้เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือ แต่แฟนเพลงที่ฟังต้นฉบับมานับครั้งไม่ถ้วนก็คงสำเหนียกได้ไม่ยาก เพิ่มเติม