Saturday Night Fever

การเต้นรำในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการหลีกหนีจากโลกความจริงของโทนี่ ตัวเอกในเรื่อง แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นการดึงคนดูให้หลุดจากความเป็นจริงในขณะนั้นตามไปด้วย …และบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ แซตเทอเดย์ไนต์ฟีเวอร์ประสบความสำเร็จ