งานชุดนี้ไม่เหมือนกับ 2 – 3 อัลบั้มก่อนหน้านี้ที่ไปดึงซาวนด์ของตัวเองจากยุค 70 มาปรับให้สดใหม่ สิ่งที่ขาดหายไปในงานชุดนี้คือความสดและพลัง