Sex Pistols

John Lydon: ไม่ควรมีใครตายอย่างไร้ความสุข

จอห์น ไลดอน นักร้องนำวง พับลิกอิมเมจลิมเตด ให้สัมภาษณ์ถึงผลงานใหม่ และความรู้สึกถึงการสูญเสียภรรยาที่อยู่ด้วยกันเกิน 40 ปี และแน่นอน ความเป็นพังก์จากอังกฤษที่มีตัวตนชัดเจน

Scroll to top