SMF: Debut Album

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม อัลบั้มหินเหล็กไฟเป็นอัลบั้มตอกย้ำกระแสความนิยมในดนตรีร็อกที่พุ่งขึ้นจนถึงจุดสูงสุดในปีพ.ศ. 2536 และเป็นปีทองของบริษัทอาร์เอสด้วยเช่นกัน