Prince: 3121

งานนี้ Prince ยังคงรับเหมาร้องและเล่นดนตรีเองเกือบทั้งหมด อาจจะมีแขกรับเชิญมาช่วยบรรเลงบ้าง แต่หลักๆ มีเขาทำงานเพียงคนเดียว

Prince: Musicology

การทำดนตรีก็มีสีสันกำลังดี เริ่มต้นช้าๆ ก่อนที่จะสร้างจังหวะที่กระชับมากขึ้น โดยเฉพาะเสียงกีต้าร์ ที่หลายคนอาจจะลืมไปว่า Prince เป็นมือกีต้าร์ที่มีฝีมือจัดจ้านคนหนึ่งเหมือนกัน