Spencer Kenneth Royce Elden

เดิมที เคิร์ท โคเบน (Kurt Cobain) นักร้องนำของ Nirvana ออกไอเดียว่าอยากได้ภาพหน้าปกเป็นรูปการคลอดบุตรในน้ำตามที่เขาเห็นในสารคดี แต่เมื่อเขาเอาไปบอก โรเบิร์ต ฟิชเชอร์ อาร์ต ไดเร็คเตอร์ของบริษัท Geffen ซึ่งได้ไปเสาะหาภาพมาให้เหล่าผู้บริหารดูก่อน ปรากฏว่าภาพไม่ผ่านการพิจารณาด้วยเหตุผลว่ามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่เพิ่มเติม