Beastie Boys Story

Beastie Boys Story ก็คือเรื่องราวของวง Beastie Boys จากปากของสองสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งทั้งคู่เป็นนักเล่าที่ดีทำให้ช่วงเวลา 2 ชั่วโมงดำเนินไปอย่างไม่มีเบื่อเพิ่มเติม