Friday Lists: Rock and Roll Songs

ร็อกแอนด์โรลไม่ใช่มลภาวะทางเสียง! แต่มันกลายเป็นภาพพจน์ไปแล้วว่าร็อกแอนด์โรลมันต้องเสียงอึกทึกครึกโครม บางทีก็มีข่าวว่ามีการทรมานนักโทษด้วยการเปิดเพลงเมทัลให้ฟัง…

Status Quo – Legends

รวมเพลงชุดนี้นำเอาเพลงมาให้ฟังกันได้เพลิน สำหรับคนที่ไม่รู้นึก Status Quo มาก่อนก็จะได้รู้จักเพลงของพวกเขากันบ้าง