หมวดหมู่
Listening Diary

Steve Walsh: Shadowman

เทียบกับงานของ Kansas แล้วดนตรีมีทิศทางที่ต่างกัน อันนี้คงเป็นเพราะว่าขณะอยู่ในวง Kansas นั้นบทบาทการเขียนเพลงเป็นของคนอื่นเสียมาก หรืออาจจะเป็นเพราะการเรียบเรียงดนตรีของวงก็ได้ มันเลยออกมาค่อนข้างจะต่างกัน