The Great Kat

The Great Kat

The Great Kat ผู้ปฏิวัติวงการดนตรี เป็นสตรีที่ทรงพลังที่สุดนับจาก โจนออฟอาร์ก เป็นเบโธเฟนกลับชาติมาเกิด เป็นคนที่เก่งที่สุดนับจากพากานีนี ฯลฯ 

Scroll to top