Trilogy Rock Concert คราวนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี แม้ผมจะรู้สึกผิดหวังบ้างเล็กน้อยที่รู้สึกอยากจะได้ยินดิโอฬารโปรเจ็คต์ ร็อกมากกว่านี้