หมวดหมู่
Alive!

Nakorn Unite #4

คราวนี้ไป เพราะเห็นมีวง Zany Zone กับ Breathless เล่นด้วย (โชคดีที่เล่นติดๆ กันด้วย) ก็เลยตัดสินใจแวะไป

หมวดหมู่
Alive!

ฺLive: Black To School

ขออภัย เขียนให้ละเอียดคงไม่ได้ เพราะลืมๆ ไปแล้ว แต่ที่จำได้ วงจากต่างประเทศที่ได้ดูตอนนั้นทั้ง Bannbodo กับอีกวงจากสิงค์โปร์ (ลืมชื่อไปแล้ว) ก็ไม่ได้เล่นดีเด่นเป็นเลิศอะไร