White Tiger (NO)

Whiter Tiger เป็นวงดนตรีฮาร์ดร็อกที่รับอิทธิพลจากร็อกยุค ๗๐ มาไม่น้อย ก่อตั้งวงในนิวออลีนส์ โดย นีล, แดนนี่, รอนนี่, แกรี่ และ บิลลี่ แต่ในปี ๑๙๘๓ รอนนี่ แกรี่ และ บิลลี ลาออก ได้ โจอี้ และ อีริค มาเป็นสมาชิก

โฆษณา