หมวดหมู่
For Your Information

Woody Guthrie

วู้ดดี กูธรีเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจากอัลบั้ม เดอะดัสต์โบลว์บัลลาดส์ (The Dust Blow Ballads) ในปีค.ศ. 1940