R.I.P.: Zeno Roth

อูลี จอน ร็อธ ได้ประกาศข่าวว่าซีโน ร็อธ น้องชายของเขาเสียชีวิตขณะกำลังหลับเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 หลังจากที่เจ็บป่วยมานานพอสมควรRead More »

Advertisements