Celtic Frost

Celtic Frost

Celtic Frost วงดนตรีที่ได้รับการเอ่ยอ้างยกย่องว่าเป็นวงดนตรีสำคัญต่อวงการเมทัล เป็นรองเพียงแค่แบล็กซับบาธเท่านั้น

Scroll to top