About

ที่มาของชื่อ FridayIAmInRock.com หรือ Friday I’m in Rock มาจากเพลงนี้

I don’t care if Monday’s blue
Tuesday’s grey and Wednesday too
Thursday I don’t care about you
It’s Friday I’m in love

นอกจากนี้ ฟรายเดย์ ยังเป็นชื่อตัวละครผิวดำในนิยายเหยียดผิวเรื่องโรบินสัน ครูโซ ของเดเนียล เดโฟ

ไม่ต้องไปสนใจว่าคนเขียนเป็นใคร นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ โปรดรับรู้ว่าบล็อกนี้เอาไว้เขียนถึงดนตรี ภาพยนตร์ หนังสือ หรืออะไรที่นึกออก

ความเป็นมาของ Friday I Am In Rock ยาวนานมาก

เริ่มต้นประมาณปี พ.ศ. 2542 เมื่อเริ่มนำบทความต้นฉบับไปฝากไว้ที่ Geocities แต่สมัยนั้นความเร็วเน็ตยังอยู่ในระดับต่ำมาก ยังตื่นตาตื่นใจกับการใช้ยาฮูหาข้อมูล ไม่ได้คิดว่าจะใช้เป็นที่เก็บสิ่งที่เขียนจริงจังอะไร

จนเวลาผ่านไป เริ่มจับงานเขียนจริงจัง และมีผลงานลงนิตยสารบ้าง เจอปัญหาหนักหน่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2545 คอมพิวเตอร์เสีย ฮาร์ดดิสต์พัง งานเขียนหายหมด (นี่ยังไม่นับต้นฉบับเขียนด้วยลายมือและพิมพ์ดีดที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นดิจิทัล) ตอนนั้นเริ่มคิดถึงเรื่องเอาต้นฉบับไปฝากไว้ในอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล แต่สมัยนั้นอีเมลให้พื้นที่จัดเก็บไม่เท่าไหร่ ก็ต้องกระจายต้นฉบับไปหลายแห่ง

แล้วก็เริ่มเขียนบล็อก ทำเว็บไซต์ เช่น Soul-Kitchen.in.th defy-id.com ManicNova.com RockCult.net และบล็อกที่ Blogspot Bloggang OKNation อะไรพวกนั้น

สิ่งที่อยู่ใน FridayIAmInRock.com นี้คือเก็บรวบรวม เท่าที่จะพอรวบรวมได้จากผลงานในอดีตเกี่ยวกับดนตรีที่ยังหลงเหลืออยู่มาไว้ที่นี่ ถ้ามีเวลาจะพยายามเอาต้นฉบับที่เป็นลายมือ หรือพิมพ์ดีด เก่าเก็บมาตรวจทานเขียนเพิ่มเติมลงไปเรื่อย ๆ

ให้ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.